17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок цінних паперів та його вплив на стабільність грошово-кредитного ринку№ роботи: 74
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці
1.1. Економічний зміст цінних паперів та їх види
1.2. Ринок цінних паперів як економічна категорія
1.3. Структура ринку цінних паперів та механізм його функціонування
РОЗДІЛ 2. Вплив ринку цінних паперів на стабільність грошово-кредитного ринку
2.1. Ринок цінних паперів як складова грошово кредитного ринку
2.2. Вплив ринку цінних паперів на грошово-кредитну політику
РОЗДІЛ 3 Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні
3.1. Проблеми та недоліки ринку цінних паперів України
3.2. Перспективи розвитку ринку цінних паперів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Реформування економіки України та її перехід від планових до ринкових принципів побудови посилює актуальність спроб розібратися у становленні ринкових відносин у грошовій сфері економіки. Протягом багатьох десятків років планова економіка відкидала найменші можливості використання механізмів ринку цінних паперів в процесі перерозподілу грошових коштів в господарстві. Як наслідок, в Україні не проводилися дослідження питань, пов”язаних з функціонуванням цього ринку.
Скорочення втручання держави у товарно-грошові відносини змушує звертати все більше уваги на розбудову ринкових механізмів управління грошовою сферою економіки. Тому зясування сутності і умов розвитку ринку цінних паперів має важливе наукове і практичне значення.
Ринок цінних паперів — це сегмент фінансового ринку, що охоплює грошовий ринок та ринок капіталів і за допомогою особливого типу інструментів — цінного паперу — забезпечує акумуляцію, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів. На відміну від інструментів кредитного ринку, які жорстко регламентують взаємовідносини позичальника і кредитора, інструменти РЦП мобільні й можуть вільно продаватися, купуватися чи бути обєктом суспільних відносин (успадковуватися, даруватися тощо).
Значний внесок у розробку цих проблем здійснили західні економісти Дж.Кейнс, М.Кеплер, У.Фішер, М.Фрідмен, С.Харвей, Дж.Хікс, а також провідні вітчизняні економісти О.Д. Василик, А.С. Гальчинський, В.О.Лисицький, Д.Г. Лукяненко, А.М. Мороз, С.С.Осадець, А.М. Поддєрьогін, М.Ф. Пуховкіна, М.І.Савлук, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.А. Ющенко та інші. Разом з тим, ще й досі не проведено предметних монографічних досліджень, які містили б системний аналіз новітніх надбань концептуальних основ на ринку цінних паперів.
Важливість цих проблем і недостатній рівень їх вивчення в умовах переходу України до ринкових відносин істотно посилили важливість розробки концептуальних підходів до їх вирішення та наукового обгрунтування перспектив розвитку національного ринку цінних паперів. Це визначило вибір теми та обумовило її актуальність.
Метою даної роботи є аналіз ринку цінних паперів та його вплив на стабільність грошово-кредитного ринку. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
дослідити актуальність даної теми;
розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
проаналізувати місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці;
визначити співвідношення ринку цінних паперів та грошово-кредитного ринку;
назвати основні проблеми та навести можливі шляхи їх вирішення;
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.