22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль Е. Дюркгейма в історії соціологічної думки№ роботи: 739
розділ: Соціологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Роль Е. Дюркгейма в історії соціологічної думки......................... .................2
2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи......................... .................5
3. Культурна статика та динаміка...................... .............................. ....................7
Список використаних джерел........................ .............................. ......................10
   
Список літератури

1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). - К.: Либідь, 1993. - 336 с.
2. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник. - К.: Либідь, 2004 - 440 с.
3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. - К.: Каравелла, 2004. - 456 с.
4. Социология, под. Ред. Лавриненко В.Н., Юнити – Москва, 2002 г.
5. Социология, Кравченко С.А., Экзамен – Москва, 2002 г.
6. Социология социальных изменений, Штомпка П., Москва, 1996 г.
7. Яремчук С.С. Соціологія. - Чернівці: Рута, 2007. - 160 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.