14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських господарств№ роботи: 738
розділ: Страхування
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теоретичні основи добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств................... .............................. .............................. .............................. .....5
1.1. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств...........5
1.2. Порядок укладення договору страхування................... .............................. .....13
1.3. Світовий досвід страхування майна в сільському господарстві.................. ..23
2. Розрахункова частина....................... .............................. .............................. ........26
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ................36
Список використаних джерел........................ .............................. ............................39
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41
   
Список літератури

1. Закон України «Про страхування» № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.
2. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24 червня 2004 року, № 1877-IV
3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа.- 4-е вид. К. Знання 2005 351 ст.
4. Бондар О.В., Залєтов О.М., Фурсевич П.П. Обов'язкове страхування. Посібник К. 2005 496 ст
5. Бірюков В., Єфімов Ю., Залєтов О. та ін. / Залєтов О.М.(ред.) Страхове посередництво: теорія і практика. Навчальний посібник К. 2004 416 с.
6. Василишин Р.Д., Кашенко О.Л., Борисова В.А. / Чупіс А.В. (ред.) Економічні основи страхування Суми. Довкілля 2001 412 с.
7. Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія та практика. Навчально-методичний посібник (рек. МОН України) Х. Бурун книга 2004 376 с.
8. Гоцуляк С.А., Залетов А.Н., Перетяжко А.И., Шевченко В.И. Страховое дело в Украине: состояние, тенденции, перспективы К. 2005 416 ст
9. Залетов О.А. Страхование в Украине (под ред. Слюсаренко О.А. д-р екон. наук), – К.: МА «BeeZone», 2002 – 452 с.
10. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 1999, 10-13 с.
11. Заруба О. Д. Страхова справа. - К.: Знання, 2002. - 321 с.
12. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 1999. - № 11. - С. 103-111.
13. Кривошпик Т. Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326..
14. Плиса В.Й. Страхування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Каравела 2005 392 ст
15. Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2003 році. Україна-Business, №18 від 13.10.04 р. с.3. Огляд Укрстрахнагляду.
16. Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2004 році. Україна-Business, №15 від 14.05.05 р. с.2.
17. Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубів С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування. Підручник (затв. МОН України) К. Знання 2005 213 с.
18. Статистичний щорічник україни за 2005 рік. К. 2006
19. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
20. Страховий бізнес України - (Керівник С.Подий), - Видавництво “Логос”, 2001.
21. Страхове посередництво: теорія і практика. Навчальний посібник К. 2004 416 ст.
22. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді. Навчальний посібник для ВНЗ К. ЄУФІМБ 2003 253 ст
23. Штефюк П. Л., Штефюк Т. Ю. Страхування: Навч. посібник. - Чернівці: Прут, 2001. — 168 с.
24. Портал про страхування сільськогосподарських ризиків www.agroinsurance.com
25. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України www.uainsur.com
26. Інформаційний центр ВГО "УАК" www.agroconf.org
27. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики www.minagro.gov.ua
28. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України www.minfin.gov.ua
29. Електронне видання www.volyn.com №226 , 5 Серпня 2004 р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.