20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стимулювання продажу товарів на торгівельному підприємстві№ роботи: 729
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Роль маркетингових комунікацій і стимулювання продажу товарів у сучасних умовах........................ .............................. .............................. ..................5
1.1. Цілі і засоби комунікаційної політики, фірмовий стиль......................... .....5
1.2. Методи планування просування товарів....................... .............................. ...8
1.3. Вибір засобів реклами....................... .............................. .............................. ...9
1.4. Планування бюджету просування.................... .............................. ...............13
2. Аналіз стимулювання продовольчих товарів на прикладі супермаркету «Таврія В»…………………………………………………………………..… …16
2.1. Характеристика реальних та потенційних покупців товару……………..16
2.2. Методи стимулювання продажу товарів....................... .............................. .18
2.3. Результати продажу товарів на торгівельному підприємстві.................. ..20
3. Пропозиції щодо стимулювання продажу на „Таврія В”............................ ..23
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......27
Список використаних джерел........................ .............................. ........................29
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 31
   
Список літератури

Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. 2. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
4. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
5. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.-24 с.
6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.
7. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.
8. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.
9. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.
10. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.
11. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
12. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика.- СПб.: Санкт-Петербург. Университет экономики и финансов, 1995.—110с.
13. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
14. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
15. Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02/ Алла Миколаївна Германчук; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.
16. Платонов В.Н. Организация торговли /Платонов В.Н.. — Мн.: БГЭУ, 2002. – 287 с.
17. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
18. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
19. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
20. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
21. Синецький Б.І. Основи комерційної діяльності: Підручник. – К.: Юрист, 2000. - 145 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.