09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Геополітичний простір України: проблеми та перспективи№ роботи: 728
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. Україна у сучасному геополітичному просторі...................... ...................5
РОЗДІЛ 2. Україна в загальноєвропейському політичному процесі....................... .12
РОЗДІЛ 3. Привабливість російського вектора стратегічного партнерства............15
РОЗ ДІЛ 4. Роль і реальний вплив США........................... .............................. .............23
ВИСНОВКИ..... .............................. .............................. .............................. ....................26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................28
   
Список літератури

1. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів – Івано-Франківськ, 2000. – C.104
2. Гаджиев К.С. Геополитика: Учеб.пособие. – М., 1997. – C.351
3. Гречанінов В. Після розпаду біполярної системи. Новий світовий порядок і глобалізація на початку XXI ст. // Політика і час. – 2002. – №1. – С.58-67
4. Дергачов О. Небезпека як атрибут державності // Політична думка. - 1997. - №1. - C.94
5. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією // Голос України. – 1999. – 13 січня
6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. – М., 1999. – C.348
7. Лановенко О.П. Исходные максимы украино-российских гуманитарных отношений // материалы ІІ-й международной научно-практической конференции «Диалог украинской и русской культур в Украине». – К., 1997. – 30-31 октября
8. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2008. – С.100
9. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? –- К., 2001. – C.341
10. Моржковський А. Україна в геополітиці: факт чи фактор? // proUA.com. Газета для професіоналів: http://ua.proua.com/analitic/2 004/05/03/133636.html
11. Парахонський Б. Місце та роль України в сучасному геополітичному просторі // Стратегічна панорама. – 1998. – №1-2 .Рудич Ф. Україна, Росія, Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносини // Украина в современном геополитическом пространстве: Прилож. к журналу “Персонал”. - 2000. - №5 10 - C.11.\
12. Пайфер Ст. Наша главная задача – подтолкнуть Украину, чтобы она пошла вверх // День. – 2000. – 19 января
13. Пирожков С. Україна в геополітичному вимірі: деякі пріоритети // Украина в современном геополитическом пространстве: Прилож. к журналу “Персонал”. – 2000. – №5 10 – С. 27-39
14. Стратегічні партнери України: декларації і реалії // Національна безпека і оборона України. – 2006. – №12 12 , грудень. – С.2-57
15. Становлення і розвиток відносин України і Росії / Сайт Росії в Україні. Інформаційний сервер: www.russia.org.ua
16. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичні і прикладні аспекти / За ред. Ф.М.Рудича. – К., 2002. – C.47-49
17. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: www.cirs.kiev.ua/txt/0203a.htm l
18. Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва // Голос України. – 1994. – 5 червня
19. Чалый В., Пашков М. Внешняя политика Украины после парламентских выборов: возможны коррективы? // Зеркало недели. - 2002. - 16-22 марта
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.