25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Місце України на світовому ринку товарів№ роботи: 726
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти світового товарного ринку......................... ........5
1.1. Поняття та ознаки світового ринку......................... .............................. ..........5
1.2. Структура світового товарного ринку......................... .............................. .....7
РОЗДІЛ 2 Аналіз тенденцій світового ринку товарів та місце України на ньому......................... .............................. .............................. .............................. ....11
2.1. Аналіз регіональної структури світового ринку товарів....................... .....11
2.2. Аналіз динаміки та структури товарообігу України на світовому ринку......................... .............................. .............................. .............................. ....16
РОЗДІЛ 3 Перспективи та проблеми України на світовому ринку товарів....................... .............................. .............................. .............................. ....23
3.1. Наслідки вступу України до СОТ........................... .............................. ........23
3.2. Напрями стратегічної політики України щодо підвищення ефективності зовнішньої торгівлі...................... .............................. .............................. ..............34
ВИСНОВКИ.... .............................. .............................. .............................. .............37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......41
   
Список літератури

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999.
2. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкуретноспроможність країн: теорія та механізм реалізації. - К.: КНЕУ, 2004. - 275с.
3. Бендерський Ю. “Реалії світогосподарських процесів і місце в них України”. Економіка України, №1. – 2000.
4. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. - К.: Наукова думка, 1991. – 400 с.
5. Гончарук А. На шляху до Світової організації торгівлі // Урядовий кур'єр. — 2007. — № 184.
6. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. — К.: КНЕУ, 2003.
7. Голиков, А.П. Экономико-математическое моделирование международных экономических отношений / А.П. Голиков. – Х.: ХНУ, 2003. – 104с.
8. Левшин Ф.М. и др. “Мировые рынки: конъюнктура и цены”. – М.: Международные отношения, 1997. – с. 12-27.
9. Макуха, С.М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації / С. Макуха – Х.: Легас, 2003. – 352 с.
10. Мазаракі А.А. та ін. “Світовий ринок товарів та послуг: регіональна структура”: Навч. посібник. – К.: Видавн. центр КДТЕУ, 1998.
11. Мазаракі А.А. та ін. “Світовий ринок товарів та послуг: Товарна структура”: Навч. посібник / КДТЕУ. – К., КДТЕУ, 1996.
12. Макогон Ю., Черниченко Г., Смірнов О. “Зовнішні економічні зв’язки України та Росії: інвестиційно-екологічний аспект”. Економіка України, №4. – 2001, с. 78-83;
13. Мезенцев, К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева. - Інститут туризму. — К., 2003. — 160с.
14. Рубан А. “Про деякі питання і тенденції сучасної зовнішньої торгівлі України”. Економіка України, №7. – 2000, с. 66-69;
15. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / кол. авт.: за ред. Я.Б. Олійника, Б.П. Яценка – К.: ВПЦ «Київський університет». 2004. – 145 с.
16. Соколенко С. “Як організувати торгівлю з країнами СНД”. Економіка України, №7. – 1995, с. 12-15.
17. Статистичний щорічник України за 2007 рік. К. 2008
18. Статистичний щорічник України за 2008 рік. К. 2009
19. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. – Чернівці. – 1996.
20. Офіційний сайт Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua.
21. http://wto.inform.org.ua/
22. Asquith P., Merger B. Uncertainty and Stockholder Returns // Journal оf Financial Ecoпomics, – 1983. – № 11. – p. 321 – 327.
23. Berger Р. G., Ofek Е. Diversification's Effect оn Firm Value // Journal оf Financial Ecoпomics, – 1995. – № 1. – p. 18 – 27.
24. Berkenstein A. R. Merger Activity and Merger Theories: An Empirical Investigation // Antitrust Bulletin – Vol. 24, p. 105 – 128.
25. Fishman M. J. Preemptive Bidding and the Role of the Medium of Exchange in Acquisitions // Journal of Finance – 1989. – Vol. 44. – №1. – p. 41 – 57.
26. Fullerton L., Mazard C. International Antitrust Cooperation Agreements//World Competition. – 2001. – 24 (3). – p. 405- 423.
27. Porter M. Competitive Advantage – New York: Free Press, 1985. – 181 p.
28. Roll R. The Hubгis Hypothesis оf Corporate Takeovers // Journal of Business – 1985. – Vol. 59, №2, p. 197–216.
29. World Investment Report 2005. Internationalization of R&D. UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2006. – 305 p.
30. Wright M., Chiplin B., Thompson S. The Market for Corporate Contrtol: Divestments and Buy-outs. European Mergers and Merger Policy, ed. By Bishop M., Kay J. – New Yourk: Oxford Univ. Press, 1993. – 363p.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.