22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Резерви комерційного банку№ роботи: 722
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 70
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Резерви комерційних банків України їх види і сутність...................... ....6
1.1 Характеристика резервів комерційних банків........................ ............................6

1.2 Особливості утворення обов’язкових резервів...................... .............................8
1.3. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями.................... .............................. .............................. .............................. ....14
Розділ 2. Аналіз сучасного стану формування резервів комерційними банками України....................... .............................. .............................. .............................. ......30
2.1 Методика формування та використання резерву під кредитні ризики........................ .............................. .............................. .............................. .......30
2.2 Аналіз розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами...................... .............................. .............................. .41
2.3 Методика розрахунку норми обов’язкового резервування засобів на коррахунку в «ПриватБанку»................. .............................. .............................. ......46
Розділ 3. Шляхи вирішення проблем пов’язаних з формуванням резервів комерційними банками України на сучасному етапі розвитку банківської системи....................... .............................. .............................. .............................. ......50
3.1 Розрахунок резервів за допомогою коефіцієнтного аналізу....................... ....50
3.2 Пропозиції щодо вдосконалення обов’язкових резервів комерційних банків України....................... .............................. .............................. .............................. ......53
3.3 Оптимізація кредитного портфеля як один із шляхів зниження рівня резервування в комерційних банках України....................... .............................. ....56
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ............63
Список використаних джерел........................ .............................. ............................67
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........70
   
Список літератури

1. Закон України “Про банки І банківську діяльність”// Відомості верховної Ради. – 2001.- № 5-6.
2. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 4 – 37.
3. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 7. – С. 28-30.
4. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 30 – 32.
5. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 10. – С. 37-101.
6. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 12. – С. 97-100.
7. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2010. - № 6. – С. 96-102.
8. О. М. Петрук Банківська справа : Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2008.с.182-199.
9. Банківська справа: Навчальний посібник/за ред. Р.І. Тиркала. – Т., 2007.
10. Агеев М. Управление депозитами коммерческого банка // Бизнес-Информ. — 1999, № 3—4.
11. Азаров. М. Проблемы кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. — 1999, № 8.
12. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку Банківського продукту // Вісник НБУ. — 1999, № 4.
13. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2008.-№8.-С.88-101.
14. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49.
15. В.В. Зянько, О.В.Тептя Банківська справа - Вінниця ВНТУ 2004.
16. О. Користін “Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів//Підприємство, господарство і право ” 2007р. №7.- с.39-43
17. Операції комерційних банків /Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табчук, Я.Грудзевич, М. Вознюк, - 3-еє вид,- К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2009. – 500ст
18. Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. “Аналіз діяльності комерційного банку.” Житомир: РУТА, 2008 р. – 324 c.
19. Щомісячний науково - практичний журнал Національного банку "Вісник Національного банку України" №3
20. Гладких Д. “Особливості планування доходів та витрат банківської установи // Вісник НБУ ” 2009р.
21. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43.
22. Білецька Н. “Розрахунок доходів та витрат банку внаслідок впровадження національної системи масових електронних платежів – 2007р.”
23. Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч. посібник.-К., 2004р.
24. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України. — 1999, № 6.
25. Бойко О. Як ефективно залучити кошти? // Вісник НБУ. — 1999, № 7.
26. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. — К, 2002.
27. Кириченко К.К. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — К., 2000.
28. Садвакасов К.К. Комерційний банк: Управлінський аналіз діяльності. — М., 2004.
29. Банковский менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов / под. ред. А.А. Кириченко. — К., 2000.
30. Лаптєв С.М. Фінансове планування у банку. // Фінанси України. – 2001.-№8.-С.102-108.
31. Білий Є.Л. Банківський менеджмент. Управління фінансовою стійкостю комерційного банку. — Запоріжжя: РІП “Видавець”, 2007.
32. Болюх М., Горбатюк М., Заросило А. Аналіз організації грошового обігу в банку // Схід. — 1999, № 3.
33. Гуцал. І. Банківська система України: стан і перспективи // Банківська справа. — 2000, № 2.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.