12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми інтеграції міжнародних транспортних коридорів Західної Європи та України№ роботи: 721
розділ: Міжнародна економіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 72
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Загальна характеристика транспортної системи України та її місце в світовій економічній системі....................... .............................. .............................. ...6
1.1. Роль транспорту в народному господарстві та етапи його розвитку..............6
1.2. Оцінка транспортного потенціалу України....................... .............................. 19
1.3. Сучасний стан розвитку транспортних коридорів в Україні....................... ..39
1.4. Перспективи створення національної мережі МТК........................... .............46
Розділ 2. Особливості інтеграції міжнародних транспортних коридорів Західної Європи та України....................... .............................. .............................. ..................54
2.1. Міжнародні транспортні коридори як основа інтеграції національних транспортних систем........................ .............................. .............................. .............54
2.2. Міжнародні транспортні коридори – особливий пріоритет на шляху інтеграції у світову економічну систему....................... .............................. ............58
2.3. Роль і місце України в реалізації транспортної політики Європейського Союзу......................... .............................. .............................. .............................. .......60
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...............67
Список використаних джерел........................ .............................. ............................69
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........72
   
Список літератури

1. Баритко А. Супермагистраль XXI века // Независимая газета. - 2007. - 3 окт.
2. Воробьев Ю.Л. Позиция Украины на Евро-Азиатском рынке транспортных услуг: проблемы и приоритеты. Труды Международной конференции “Транспорт - в XXI век. Транспортные перевозки в странах СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока". Одесса. 21-22 октября 2007.
3. Гриневецкий С.Р. Транспортные коридоры: перспективы для региона // Судоходство. - 2007. - № 6-7. - с. 7-11.
4. Джангожин Р. Украине пора бы воспользоваться своим потенциалом транзитности // Зеркало недели. - 2007. - № 9. - 28 февр.
5. Джангожин Р. Транспортные коридоры Украины и проблемы их безопасности // Зеркало недели. - 2007. - № 22. - 5 июня.
6. Еременко А. “Городу русской славы” прочат роль украинского транспортного форпоста, а Украине - полноправное участие в формирующихся международных транспортных коридорах // Зеркало недели. - 1999. - № 24. - 19 июня.
7. Курлянд А.М. Проблемы и перспективы Евро-Азиатского транспортного коридора. Паромная переправа Украина - Грузия. Труды Международной конференции “Транспорт - в XXI век. Транспортные перевозки в странах СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока". Одесса. 21-22 октября 2007.
8. Маслов А. Тупики "коридорной" политики // Деловая Украина. - 2009. - № 62. - сент.
9. Олійник О. Дороги, які ми будуємо // Урядовий кур’єр. - 2007. - 20 серп.
10. Таран В.М. Морские порты Украины в системе международных транспортных коридоров.Труды Международной конференции “Транспорт - в XXI век. Транспортные перевозки в странах СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока". Одесса. 21-22 октября 2007.
11. Транспорт України. - 2006. - № 2.
12. Череп В.М. Транспортные коридоры все теснее связывают нас с Европой // Судоходство. - 2007. - № 6-7. - с. 4-7.
13. Шрамко Е. Достанутся ли Европейские кредиты украинским дорогам? // Зеркало недели. - 2004. - № 34. - 22 авг.
14. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
15. Козик. Міжнародні економічні відносини. - Львів, 1999 р.
16. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 1996.
Міжнародні економічні відносини: Підручник / О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2003.- 480 с.
17. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
18. Международные экономические отношения / Е. Ф. Авдокушин. М.: 1999.
19. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький: ТУП, 2003. — 94с.
20. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003
21. О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини Практикум. — К.: 2003.
22. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський Університет”, 1999. – 302с.
23. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
24. Рут Франклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. - К., 2007.
25. Савчук А.В. Машиностроители "Азовмаша" - металургам // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2003. - № 1 - С. 94-99
26. Семенов Л.Д. Международные экономические отношения. - М.: 2007 г.
27. Спиридонов И.А. Світова економіка. М.: ИНФРА-М, 2007 р.
28. Терещенко С. Регулювання міжнародних торгових угод// Фінансова консультація. 1997. № 23.13 жовтня
29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
30. Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 2007 р.
31. Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р.
32. Чернюк О.Л., Бабко О.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Світові економічні та міжнародні відносини" / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КІЕТ, 2001.
33. Шевчук В. О. Міжнародні економічні відносини": К.: 2001
34. Якемчук Р. Україна і Європейський Союз // Сучасність. - 1997. - № 10.- С. 95-99.
35. http://www.mintrans.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.