11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначальні категорії споживчого вибору№ роботи: 713
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теорія споживчого вибору........................ .............................. ....................6
1.1. Споживчий вибір: кардиналістський та ординалістський підходи.................6
1.2 . Споживацькі переваги...................... .............................. .............................. ........7
1 3. Функція корисності та криві байдужості.................... .............................. .........8
1 4. Бюджетні обмеження..................... .............................. .............................. ........13
Розділ 2. Рівновага споживача. Індивідуальний та ринковий попит....................18
Р озділ 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів....................... ...23
Висновки............... .............................. .............................. .............................. ...........30
Список використаної літератури.................... .............................. ............................33
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........35
   
Список літератури

4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
10. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник.
11. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606 с.
12. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
13. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
14. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
15. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с
16. Максимов В. Ф. Микроэкономика. М. 1996.
17. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
18. Мікроекономіка. За ред. Базидевича. К. 1997
19. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
20. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997 – 743с.
21. Опорный конспект лекций по курсу «Микроэкономика» / Составитель: доц., докт. наук госуд. упр. Белая С.А. – Мариуполь, 2003. – 140 с
22. Пратос В. Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. М. 1997.
23. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
24. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
25. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
26. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и предложение. В 2 т.: Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1992.
27. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.