15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Механізм діагностики фінансового стану підприємства№ роботи: 711
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ...........5
1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення............5
1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..13
1.3. Методи аналізу фінансового стану підприємства.................. .........................21
Р ОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ „КОНДФІЛ”..................... ...28
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............28
2.2. Аналіз балансу підприємства.................. .............................. ............................32
2.3. Аналіз фінансових результатів................... .............................. .........................36
2 .4. Аналіз основних фінансових показників.................... .............................. .......37
2.5. Прогнозування імовірності банкрутства................... .............................. ........46
РОЗДІЛ 3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА....................... .............................. .........48
ВИСНОВКИ......... .............................. .............................. .............................. ............55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........58
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................60
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:РУТА, 2000. – 416с.
2. Герасименко Р.А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств// Р.А. Герасименко, І.Р. Блажан// Фінанси України. – 2004 - № 6.
3. Грачёв А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое пособие.—М.: Издательство Финпресс, 2002.—208 с.
4. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
6. “Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань” під ред. С.І. Шкарабана - Тернопіль - ТАНГ – 2003р.
7. Заболотний В. М. Ретруктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств. Сутність і підходи. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.
8. Кальніченко Л. Реструтуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища. // Економіка України.-2000.- № 10.- с.27 – 33.
9. Кальніченко Л. Технологічна реструктуризація підприємств. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 15 –21.
10. Карлик А. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий. // Проблемы теории и практики управления. – 2000 .- № 6. – с.87 – 91.
11. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
12. Основні положення про склад витрат виробництва на підприємствах і в організаціях // Галицькі контракти. – 2005. - № 12.
13. Павловська О.В.. Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц.—К; КНЕУ. 2002.—388с.
14. Плиса В. І. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України. 2005, № 5, с.96 - 98.
15. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.
16. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
17. Реструктуризация предприятия глазами внешнего консультанта. // Бизнес.-2000. - № 4. - с.128 – 137.
18. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Вид. 2-ге, доповннено і перероблено. Луцьк: Ред.- вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456с.
19. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с.
20. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз (навчальний посібник): - Хмельницький, НВП „Евріка” ТОВ, 2002.- 244с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.