26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виробництво, його фактори та розвиток№ роботи: 71
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Розділ 1. Сутність виробництва та його чинники_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6
Розділ 2. Основні фактори виробництва та механізм їх поєднання_ _ _ _ _ 13
Розділ 3. Особливості розвитку та показники процесу виробництва в Україні__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19
Висновки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34
Список використаних джерел_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
   
Список літератури

4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія.— К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.
5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі /Пер. з англ. І.Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 с.
6. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Курс лекций для студентов высших учебных заведений.-М. Общество "Знание" России, 1996.
7. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.
8. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. — К.: Наук, думка, 1992. — С. 108—126.
9. Гальчинський А.С. Україна: поступ у майбутнє.-К.: Основи, 1999
10. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 1998.
11. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії: Навчальний посібник,. -К.: Знання , 2006. -481 с.
12. Економічна теорія. Політекономія: Підручник /Віктор Базилевич, Віктор Попов, Катерина Базилевич та ін. -К.: Знання-Прес, 2004. -615 с.
13. Економічна теорія: Підручник/ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, О. В. Давидов та ін. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -779 с.
14. Економічна теорія: Підручник/ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, О. В. Давидов та ін. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -779 с.
15. Економічна теорія: Посібник для вищої школи/ Ред. Є. М. Воробйов,. -К.; Харків: ТОВ "Корвін", 2003. -702, с.
16. Лановик Б. Д. Економічна теорія: Курс лекцій/. -К.: Вікар, 2006. - 405 с. Основи економічної теорії: У 2 кн.: Підручник/ Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушинський та ін. -К.: Либідь, 1998 Кн.2. -270 с.
17. Мочерний С. В. Економічна теорія: Підручник. -К.: Вид. центр "Академія", 2004. -855, с.
18. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ В. О. Білик, О. І. Гойчук, М. М. Гузик та ін.; За ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука. -К.: Інститут аграрної економіки, 1999. - 466, с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.