15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація кредитних відносин суб’єктів господарювання з банками№ роботи: 709
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Кредит та поняття про кредитні відносини..................... .............................. .......5
2. Етапи процесу кредитування.................. .............................. .............................. ..13
3. Організація кредитної діяльності банку з суб’єктами господарювання..........19
4. Шляхи подолання ризиків кредитування через впровадження новітніх облікових систем........................ .............................. .............................. ...................27
Висновк и............................. .............................. .............................. ...........................31

Список використаних джерел........................ .............................. ............................33
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........35
   
Список літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”// Відомості верховної Ради. – 2001.- № 5-6.
2. О. М. Петрук Банківська справа : Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2008.с.182-199.
3. Банківська справа: Навчальний посібник/за ред. Р.І. Тиркала. – Т., 2007.
4. Агеев М. Управление депозитами коммерческого банка // Бизнес-Информ. — 1999, № 3—4.
5. Азаров. М. Проблемы кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. — 1999, № 8.
6. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку Банківського продукту // Вісник НБУ. — 1999, № 4.
7. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2008.-№8.-С.88-101.
8. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49.
9. В.В. Зянько, О.В.Тептя Банківська справа - Вінниця ВНТУ 2004.
10. О. Користін “Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів//Підприємство, господарство і право ” 2007р. №7.- с.39-43
11. Операції комерційних банків /Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табчук, Я.Грудзевич, М. Вознюк, - 3-еє вид,- К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2009. – 500ст
12. Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. “Аналіз діяльності комерційного банку.” Житомир: РУТА, 2008 р. – 324 c.
13. Щомісячний науково - практичний журнал Національного банку "Вісник Національного банку України" №3
14. Гладких Д. “Особливості планування доходів та витрат банківської установи // Вісник НБУ ” 2009р.
15. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43.
16. Білецька Н. “Розрахунок доходів та витрат банку внаслідок впровадження національної системи масових електронних платежів – 2007р.”
17. Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч. посібник.-К., 2004р.
18. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України. — 1999, № 6.
19. Бойко О. Як ефективно залучити кошти? // Вісник НБУ. — 1999, № 7.
20. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. — К, 2002.
21. Кириченко К.К. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — К., 2000.
22. Садвакасов К.К. Комерційний банк: Управлінський аналіз діяльності. — М., 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.