17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конкурентна боротьба торгівельних підприємств в умовах ринку№ роботи: 708
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Зміст та види конкуренції в умовах ринкової економіки..................... ...........5
2. Характеристика торгівельного підприємства.................. .............................. .13
3. Аналіз видів конкуренції, що впливають на торговельне підприємство.................. .............................. .............................. ............................17
4. Засоби, що використовує торговельне підприємство в конкурентній боротьбі...................... .............................. .............................. .............................. ..23
5.Шляхи підвищення конкурентоспроможності ЗАТ „Фірма „Бакалія”.......26
Висновки.. .............................. .............................. .............................. ....................29
Список використаних джерел........................ .............................. ........................32
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 34
   
Список літератури

1. Закони України” Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ. – ВВРУ. – 2001. - №12.
2. Указ Президента України “Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки” від 19 листопада 2001 року №1097/2001.- Урядовий кур’єр. 2001. - №221.
3. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
5. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
6. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
7. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
8. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
9. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
10. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
11. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
12. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
13. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
14. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
15. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
16. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
17. Омельяненко Т.В. Ключові конкурентні переваги: еволюція та діалектика // Тези доповіді, опубл. у зб. "Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи", Київ-Трускавець. - К.: НТУУ, 2000.
18. Пастернак-Таранущенко Г.Ф, Рожок В. Т. Конкуренция. К., ЦУЛ, 2002 – 322с.
19. Позняк С.В. Актуальні проблеми економіки//Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. - К. - 2002. - №1 – с. 50-54.
20. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
21. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник ( пер. з англ.). – К.: Основи, 1998. – 390 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.