11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комерційна служба торговельного підприєства та шляхи удосконалення її діяльності в умовах ринкових в№ роботи: 706
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Суть комерційної діяльності підприємства в сучасних умовах........................ ..5
2. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ...............10
3. Склад та структура комерційних служб ЗАТ «Фірма «Бакалія»..................... .12
4. Функції комерційної служби підприємства.................. .............................. ........14
5. Зміст роботи комерційної служби підприємства.................. .............................1 9
6. Ефективність роботи комерційної служби........................ .............................. ....22
7. Шляхи покращення роботи комерційної служби підприємства.................. .....24
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............34
Список використаних джерел........................ .............................. ............................36
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........38
   
Список літератури

1. Закон України „Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. – 1994 –27 січня.
2. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” // Урядовий кур’єр. – 1995. - 21 лютого.
3. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
4. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
5. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
6. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
7. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
8. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
9. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
10. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
11. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
12. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
13. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
14. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
15. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
16. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
17. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.
18. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
19. Фомин Г.П. Математические модели и модели в коммерческой деятельности: Ученик. – М.: Финансы и статистика . – 2005. – 616 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.