19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація сервісного обслуговування на підприємстві роздрібної торгівлі№ роботи: 705
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Система обслуговування в роздрібній торгівлі...................... .............................. 5
2. Характеристика супермаркету „Фокстрот. Техніка для дому”......................... 10
3. Організація сервісного обслуговування на підприємстві.................. ................14
3.1. Сервісна політика «Фокстрот. Техніка для дому»......................... .................14
3.2. Служби сервісу підприємства.................. .............................. ...........................15


3.3. Ефективність сервісу на підприємстві.................. .............................. .............16
3.4. Стандарти обслуговування................ .............................. .............................. ....20
3.5. Шляхи створення сприятливих умов та стимулювання продажу.................25
Ви сновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............29
Список використаних джерел........................ .............................. ............................33
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........35
   
Список літератури

1. Абрютина М. С. Зкономический анализ торговой деятельности. - М.: Дело и сервис, 2000.
2. Апопій В.В. та інші. Комерційна діяльність на ринку товарі та послуг. Підручник. К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, - 5-те видання.: Пер з англ..: Навч. посіб. - М.: Видавничий дім „Вільямс", 2001. - 608 с.
4. Берзинь И. 3. Экономика фирми. - М., 1997.
5. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
6. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. -М: МНФА-М, 2000,-285 с.
7. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
8. Котлер Ф. Основьі маркетинга. - М.: Дело и сервис, 1991.
9. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. -К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Мазаракі А. А. та інші, Економіка торговельного підприємства. - К.: «Хрещатик», 1999.
11. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
12. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995.
13. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: Учеб.пособ./ Под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 240 с.
14. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основные принципы коммерческой деятельности: Практикум. — М.: Бином, 2005.
15. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств – М.: ІОЦ «Маркетинг», 2007.
16. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. «Коммерческая деятельность», М.: Информационно-вычислительный центр «Маркетинг», 1998.
17. Примак Т.О. “Економіка підприємства”, навчальний посібник. – Київ, “Вікар”, 2001р.
18. Рамазнов И. А.: Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе. – М.: Изд-во Деловая литература, 2002.
19. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007.
20. Юккель Х., Хеллер О. і ін. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і готельне господарство. – М.: Наука, 1994.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.