22 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закупівлі товарів та їх комерційне забезпечення№ роботи: 704
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Суть принципи та зміст закупівельної роботи на оптовому ринку....................5
2. Характеристика підприємства.................. .............................. .............................. ..9
3. Організація закупок товарів та їх комерційне забезпечення.................. ...........13
3.1. Інформаційна база для розробки програми закупівель товарів.....................13
3.2. Укладання договорів, контрактів, угод.......................... .............................. ....16
3.3. Підготовка та подання постачальником рознарядки на відвантаження товарів внесення уточнень та змін.......................... .............................. ...................18
3.4. Одержання товарів, організація їх прийняття та оплата........................ ........20
4. Особливості закупівель товарів у зарубіжних постачальників................ .........23
5. Впровадження інформаційної системи управління закупівлею товарів ЗАТ „Фірма „Бакалія”..................... .............................. .............................. .......................26
Вис новки......................... .............................. .............................. .............................. .33
Література….............. .............................. .............................. .............................. .......35
Додатки............ .............................. .............................. .............................. .................37
   
Список літератури

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов-на Дону: Феникс, 2001.
2. Бланк И.А. Керування торговельним підприємством. – М.: Асоціація авторів і видавників ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 1998.
3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – “СПОЛОМ”, Львів. – 1999.
4. Бровкова Е.Г.Основы маркетинга: — К.,: Сирин, 1999.
5. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. — М.: Высшая школа, 1994.
6. Виноградська А. М„ Шкапова О. М. Стратегія розвитку роздрібної та оптової торгівлі // Ділова панорама. -2001. -№ 3-4.
7. Власова Н.О., Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі. — Харків, 2003.
8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998.
9. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.
10. Дыбская В.В. Управление складами в логистической системе. — М.: КИАцентр, 2000.
11. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.
12. Економіка підприємства. Підручник. За загальною ред. д. е. н., профессора С.Ф.Покропивного. – Київ, 2001 р.
13. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарних запасов.— СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.
14. Кальченко А.Г. Логістика. — К.: КНЕУ, 2002.
15. Кардаш В.Я. Маркетингова торгова політика. — К.: КНЕУ, 1997.
16. Козловский В.А., Козловская З.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. — СПб.: Издательство «Лань», 2002.
17. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва, «Прогресс», 1996.
18. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. — СПб: ООО «Издательство Полигон», 1999.
19. Леви М., Вейтц Б.А.: Основы оптовой торговли. –СПб.: Изд-во Питер, 1999.
20. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. -К.: Хрещатик, 1999.
21. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основные принципы коммерческой деятельности: Практикум. — М.: Бином, 2005.
22. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств – М.: ІОЦ «Маркетинг», 2007.
23. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. «Коммерческая деятельность», М.: Информационно-вычислительный центр «Маркетинг», 1998.
24. Примак Т.О. “Економіка підприємства”, навчальний посібник. – Київ, “Вікар”, 2001р.
25. Рамазнов И. А.: Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе. – М.: Изд-во Деловая литература, 2002.
26. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007.
27. Юккель Х., Хеллер О. і ін. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і готельне господарство. – М.: Наука, 1994.
28. «Экономика торгового предприятия» под общ. Ред. Проф. А.И. Гребнева, М.: Экономика, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.