18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Динаміка та фактори макроекономічної рівноваги№ роботи: 703
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .............................. ...3
1. Теоретичні аспекти встановлення макроекономічної рівноваги..................... ..........................5
1 .1. Сутність макроекономічної рівноваги..................... .............................. .............................. ......5
1.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги..................... .............................. .............15
1.3. Модель Мандела-Флемінга.............. .............................. .............................. ............................24
Розділ 2. Макроекономічна рівновага в розвинутих країнах світу......................... ....................28
2.1. Світовий досвід макроекономічного регулювання................... .............................. ...............28
2.2. Основні макроекономічні показники розвитку світової економіки..................... ................33
3. Особливості макроекономічної рівноваги в Україні....................... .............................. ...........42
3.1. Макроекономічна політика України....................... .............................. .............................. .....42
3.2. Аналіз основних макроекономічних показників розвитку України в умовах кризи..........46
Висновки... .............................. .............................. .............................. .............................. ................51
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .....................53
Додат ки............................ .............................. .............................. .............................. ........................55
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / Заред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – С. 187-210.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Загальна економічна теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладів. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2003. – 527 с.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 2002. - 320 с.
4. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки.- К., 2002.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 2004. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С.Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С. 176-188.
8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег./ Пер. с англ. - М., 2001.
9. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 2005. - 368 с.
10. Козаков А.Н., Мінаєва Н.В. Економіка / мікро,-макро- і прикладна економіка/: Учбовий курс.- М., 2004.
11. Манків Грегорі Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 470-490.
12. Микро-, макроекономика. Практикум. Под общ. ред. Ю.А. Огибина.- С.- Пб. 2004.
13. Мікроекономіка макроекономіка: Підручник. У 2 ч./ за ред. С. Будаговської.- К.: Основи, 2002.
14. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник.– К.: Таксон, 2005. – С.237.
15. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. –К.: Либідь, 2005.– С.540.
16. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.– С.847.
17. Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов. Под. ред.Леусского А.И.– СПб., 2000.– С.448.
18. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.– С.573.
19. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Учебник / Пер. с англ. С.М.Яковлева, Л.Е.Зевина. – М.: ЮНИТИ, 1997.– С.671..
20. http://www.bank.gov.ua/Macro/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.