14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне підприємство в умовах ринку№ роботи: 70
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Суть і функції державного підприємництва
Розділ 2. Державне підприємство: сучасний підхід до його розвитку
2.1. Суть, структура, функції та принципи діяльності
2.2. Затрати і доходи підприємства
2.3. Фонди підприємства. Організація їх відтворення
Розділ 3. Основні напрями приватизації державних підприємств
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Державн е підприємництво включає в себе механізм націоналізації та денаціоналізації підприємств, порядок створення державою власних підприємств, планування і управління різними формами державних підприємств та ін.
Державний сектор поки що залишається головним в Україні. Його питома вага в загальному обсязі промислового виробництва становить близько 40%. За прогнозами, в економіці України, особливо у промисло-вості, тривалий час існуватимуть два сектори, навіть тоді, коли велика, за сьогоднішньою термінологією, приватизація буде успішно здійснюватися.
На період переходу до ринку у сфері державного підприємництва залишаються: оборонна промисловість і оборона, залізничний, трубо-провідний і авіатранспорт, лінії електро- і газомереж, звязок, сфера добування і обороту дорогоцінних каменів, металу, стратегічних ма-теріалів і валюти.
Державне підприємство - це самостійна господарська одиниця з правами юридичної особи, яка функціонує на основі державної форми власності у різних галузях народного господарства.
Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на правах повного господарського ведення. Здійснюючи це право, підприємство користується і розпоряджається зазначеним майном і на свій розсуд може здійснювати стосовно нього будь-які дії, що не суперечать Закону. Зважаючи на вище сказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.

Обєктом дослідження роботи є підприємництво, предметом – коло питань, що стосуються державного підприємництва.
Мета даної роботи – дослідження державного підприємства в умовах ринку. Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно було розвязати низку завдань:
- зробити огляд літературних джерел та розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити актуальність даної теми та рівень її дослідження в економічній науці;
- визначити особливості функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання;
- розкрити суть, структура, функції та принципи діяльності державного підприємства;
- дати характеристику затрати і доходам державного підприємства;
- проаналізувати фонди державного підприємства та організацію їх відтворення.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література. Дана робота є симбіозом західної та вітчизняної економічної думки, в ній також були враховані особливості економічного, політичного та соціального розвитку нашої країни.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.