12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи економічного аналізу№ роботи: 7
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 53
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Сутність, значення та класифікація методу економічного аналізу
1.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
1.2. Методичні прийоми економічного аналізу
1.21. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація
1.2.2. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження
1.2.3. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях
1.2.4. Прийоми елімінування в економічному аналізі
1.2.5. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ВАТ «Укрелектроапарат»
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ „Укрелектроапрарт”
2.1.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції
2.1.2. Аналіз використання трудових ресурсів
2.1.3. Аналіз ефективності використання основних фондів
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності ВАТ «Укрелектроапарат»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки
Об’єктом дослідження роботи є підприємство ВАТ “Укрелектроапарат”. Дане підприємство засноване 22.09.94 р. шляхом перетворення державного заводу “Укрелектроапарат” в ВАТ “Укрелектроапарат”.
На даному підприємстві за період 2010-2012 рр. відбулось скорочення персоналу на 419 чол. У 2011 році чисельність учнів у порівнянні з 2010 роком зросла на 9,5%, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зросла чисельність інженерно-технічних працівників - на 1,8%, по всім іншим категоріям працівників основної діяльності та персоналу в цілому спостерігається зниження темпів показника.
Темпи росту продуктивності праці одного працівника ПВП у порівнянні з базовим роком у 2011 р. та 2012 р. збільшились на 43,4% та 73,7% відповідно, а у 2012 р. у порівнянні з попереднім роком темп росту збільшився на 21,1%. Це пояснюється збільшенням обсягів товарної продукції та зменшенням середньооблікової чисельності ПВП.
Вартість основних виробничих фондів з кожним роком зменшувалась: у 2010 р. - на 7290 тис. грн., у 2011 р. - на 6183 тис. грн. та у 2012 р. - на 13467 тис. грн., у т.ч. вартість виробництва електричного та електронного обладнання зменшилась у 2010 р. на 7312 тис. грн., у 2011 р. - на 6122 тис. грн. і у 2012 р. -на 13500 тис. грн.. Це пояснюється тим, що вибуття основних виробничих фондів перевищує їх надходження.
У 2011 році у порівнянні з базовим чистий прибуток збільшився майже у 14 разів, це сталось за рахунок збільшення валового прибутку, який в свою чергу збільшився за рахунок зростання обсягу реалізації. Поряд з цим зменшилась загальна сума витрат, що відшкодовуються з валового прибутку на 14,1%. Це і спричинило суттєве підвищення чистого прибутку у 2011 році.
Що ж стосується 2012 року, то тут у порівнянні з базовим роком чистий прибуток вищий у 5 разів, але у 3 разі менший, ніж у 2011 р. Це сталось через те, що темпи зростання собівартості продукції перевищують темпи зростання обсягу реалізації продукції, хоча і у цьому році спостерігається зменшення загальної суми витрат, що відшкодовуються з валового прибутку на 16,1% у порівнянні з базовим та на 2,3% у порівнянні з попереднім, що свідчить про планомірну та систематичну роботу по зниженню витрат та підвищенню доходів підприємства.
Загалом розрахунки вказують на досить стійкий фінансовий стан, проте є деякі негативні тенденції.
Для покращення фінансового стану досліджуваного підприємства нами були запропоновані заходи підвищення ефективності фінансової роботи на підприємстві.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.