21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Права громадян з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду№ роботи: 699
розділ: Екологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Права громадян з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду......................... .............................. ..........................3
2 . Економічне обгрунтування та оцінка територій та об"єктів природно-заповідного фонду......................... .............................. .............................. ..............5
3. Етапи реалізації програми...................... .............................. .............................. 7
4. Визначення видів тваринного і рослинного світу для занесення до Червоної книги України....................... .............................. .............................. .....................12
Списо к використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” вiд 16.06.1992 № 2456-XII
2. Закон України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” вiд 21.09.2000 № 1989-III
3. Закон України „Про Червону книгу України” вiд 07.02.2002 № 3055-III
4. Наказ Мінприроди України "Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" від 12.03.1993 № 19
5. Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12.03.1993 № 191
6. Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів місцевого значення на територіях об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, затверджений розпорядженням представника Президента у Миколаївській області від 06.05.1994 № 195
7. Указ Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 "Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні"
8. Фурдичко О.І., Сівак В.К., Солодкий В.Д. Заповідна справа в Україні: Підручник -Чернівці:Зелена Буковина, 2005. -336 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.