17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціальне страхування на випадок безробіття№ роботи: 698
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Соціальне страхування на випадок безробіття
2. Досвід медичного страхування в країнах світу
Задача 3
Середня заробітна плата працівника становить 1180 грн., страховий стаж 15 років. Визначити розмір допомоги з безробіття. Розрахувати розмір допомоги з безробіття та визначити терміни виплати у відсотковому відношенні призначеної допомоги.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", вiд 02.03.2000 № 1533-III
2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - 5-те вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 351 с.
3. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга». 2008 - 224 с.
4. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. - К.: Кондор. - 2004. - 464 с.
5. Лошак А.Я. Страхування здоров’я в розвинутих капіталістичних країнах // Експрес-інформація. Соц. гігієна та організація охорони здоров’я. - 1989.-№7. С. 1-14.
6. Сибуріна Т.А. та співавт. Досвід організації медичного страхування в зарубіжних країнах. - М., 1992.- 95 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.