17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закони організації управління працею менеджера№ роботи: 696
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Роль менеджера в управлінні.................... .............................. .............................. .4
2. Сутність основних законів організації управління працею менеджера..................... .............................. .............................. .............................. ......9
3. Основні вимоги до менеджера..................... .............................. ..........................13
Висновок...................... .............................. .............................. .............................. ....17
Список використаних джерел........................ .............................. ............................18
   
Список літератури

1. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2004.
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
3. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
4. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
5. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
6. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
8. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. пос. – К.:КНЕУ, 1998.
9. Курочки А.С. Управление предприятием. – К.: МАУП, 1998.
10. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.