22 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік і контроль якості постачання товарів№ роботи: 695
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теоретичні аспекти обліку та контролю якості постачання товарів..................5
2. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ...............10
3. Аналіз якості постачання товарів....................... .............................. ....................16
4. Аналіз контролю за якістю постачання товарів....................... ..........................21
5. Шляхи вдосконалення обліку та контролю за якістю постачання товарів....................... .............................. .............................. .............................. ........25
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ................29
Список використаної літератури.................... .............................. ............................32
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........34
   
Список літератури

1. Закон України "Про захист прав споживачів" вiд 12.05.1991 № 1023-XII
2. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2005 р. № 108
3. Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 2005 р. // Бізнес. - 2005. -- № 12.
4. Дашков Л.П., Вризгалін А.В. Комерційний договір: від укладання до виконання. -- К.: МПП "Капрал", 2006. -- 172 с
5. Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В.Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. -- 64 с
6. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка. -- М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
7. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А.В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 2005. - 416 с.
8. Крикавський Є. Економічний потенціал логістичних систем. -Львів. ДУ "Львівська політехніка", 1997. - 168 с.
9. Леви М., Вейте Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2006. - 448
10. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. -- К.: Хрещатик, 2006. - 800 с
11. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -- 389 с.
12. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623
13. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2006. - 320 с.
14. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
15. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. -- М.: Юристъ, 2006. - 659 с.
16. Селюченко Н.Є., Кічор В.П. Оптимізація запасів підприємства з врахуванням взаємозамінності факторів виробництва //Вісн. НУ "Львівська політехніка". — 2002. - №446. - С. 375-378.
17. Тиранський І.П., Гірна О.Б., Довба М.О. Складське підприємство у сучасних умовах //' Вісн. НУ "Львівська політехніка".- 2002. - №446. - С. 95-99.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.