23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми і передумови створення управлінського обліку на підприємствах України№ роботи: 694
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

3. Проблеми і передумови створення управлінського обліку на підприємствах України
Задача № 3
Фірма „Яна” виробляє один вид продукції, який реалізують по ціні 120 г. од. за 1 шт.
Витрати фірми на виробництво продукції становлять: змінні витрати на 1 шт. – 75 г. од. загальні постійні витрати – 25000 г. од.
Необхідно визначити:
1. Точку беззбитковості у натуральному та вартісному показниках.
2. обсяг реалізації необхідний для одержання прибутку в розмірі 6500 г. од.
3. Який прибуток одержить фірма при обсязі реалізації 12500 г. од.

ЗадаПродукт А проходить обробку по трьох процесах 1, 2, 3.
В процесі 3 виробляється також другий продукт Б, який проходить доробку на процесі 4.
Задача № 32

Продукт А проходить обробку по трьох процесах 1, 2, 3.
В процесі 3 виробляється також другий продукт Б, який проходить доробку на процесі 4.

Фактичні дані за звітний період.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Управленческий учет. К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").
2. Управлінський облік С. Ф. Голов. Підручник. - К: Лібра, 2003 - 704 ст.
3. Управленческий учет: принципы и практика. Апчерч А. Пер с англ./Под ред. Я. В. Соколова, А. И. Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002
4. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2003.- 287с.-
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.