10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік заробітної плати№ роботи: 693
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Облік заробітної плати......................... .............................. ...........................3
2. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку……………..….7
3. Облік виробничих запасів………………………………………………...12
Список використаної літератури.................... .............................. .................17
   
Список літератури

1. Бухгалтерський словник. Колектив авторів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
2. Бухгалтерський учет в условиях инфляции // Все о бухгалтерском учете – 2000. №7 –с.16.
3. Бухгалтерський учет, аудит и рынок: теория и практика // Бухгалтерський учет и аудит – 2001. № 1, -с. 11.
4. Бухгалтерський учет: Ежеквартальный сборник нормативних документов, комментариев и методологических рекомендацій № 1. –К.: Учетинформ, 1994, -с.157.
5. Верига Ю.А., Заєць О.В. Бухгалтерський облік в основних галузях підспоживчої кооперації. Т.2. –К.: Лібра, 2001.
6. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ. Вид. 4-е, перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с
7. Організація бухгалтерського обліку. Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
8. Організація бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ.– Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.