21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Утворення Української РСР. Становлення її державного апарату (грудень 1917-1920 рр.)№ роботи: 691
розділ: Історія України
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …...………..3
1. Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові та його рішення. Проголошення УРСР 25.12.1917 р……………………………………………….5
2. Створення та діяльність державного апарату УРСР………………………....8
3. Причини перемоги більшовиків у громадянській війні 1917-1920 рр. та їх приходу до влади в Україні………………………………………………….….1 0
Висновки………………………………………………… ……………………....14
Список використаних джерел………………………………………………..…16
   
Список літератури

1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історично-правовий аналіз: У 2 кн. Кн. 1. Київ, 1994. С. 366-367.
2. Верстюк В.Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). Київ, 1991. С.340-341.
3. Гриценко І.С. “Політична історія ХХ ст.” навч. посібн. –К. 1990 р.
4. Історія держави і права України. Курс лекцій.(Колектив авторів за редакцією В.Г.Гончаренко, Шевченко О.О., Самохвалов В.П. та інш.) – К. 1997 р.
5. Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи столітття. С.50.
6. Хрестоматія з “Історії держави і права України” автор. колектив , проф. Шевченко О.О., доц. Самохвалов В.П., доц. Мармазов В.Є., ас Вовк О.Й. – К. 1997 р..
7. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. А. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 656 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.