14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Податки як економічна категорія№ роботи: 69
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Податки – як економічна категорія..................... .............................. .....5
1.1. Передумови виникнення та розвитку податків...................... .......................5
1.2. Економічна сутність та призначення податків...................... ........................8
1.3 . Функції податків...................... .............................. .............................. ...........13
Розділ 2. Класифікація податків...................... .............................. .......................15
Роз діл 3. Податкова система України та оцінка її структури..................... ......26
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..........35
Список використаної літератури.................... .............................. ........................37
   
Список літератури

Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 2542-ІІІ.
2. Закон України “Про систему оподаткування” № 1251-12 від 25 червня 1991 року // Відомості ВРУ. – 1991. - 33.
3. Закон України “Про податок на додану вартість” № 167/97-ВР від 3 квітня 1997 року // Відомості ВРУ. – 1997. - 27.
4. Закон України від 26.12.04 № 380-IV “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.
5. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів ). – Львів: Каменяр, 2000.
6. Бараулін С.В, Податки як ціна послуг держави. К 2001
7. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000.
8. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
9. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. - К.: “НІОС”. - 2000.
10. Флісак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної податкової системи в Україні // Вісник податкової служби України. –2000.
11. Опарін В.М. Бюджетна система: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. – К.: КНЕУ. – 2000.
12. Податкова система України: Підручник / Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.; За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994.
13. Клименко Г.Н.Основи економічної теорії. 14. Опарін В.М. Податкова система України.
14. Суторміна В. М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л.Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки )— К .: Либідь.— 2003.
15. Статистичний щорічник України за 2008 рік. – К.: Техніка. - 2009.
16. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
17. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
18. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
19. Єфіменко Т. Пільги у системі оподаткування України // Вісник податкової служби України. –2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.