21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порядок розробки, оформлення та затвердження номенклатури справ№ роботи: 687
розділ: Діловодство
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Порядок розробки, оформлення та затвердження номенклатури справ
2. Документування господарсько-претензійної діяльності, протокол розбіжності до договорів
3. Скласти діловий лист з питань основної діяльності підприємства
4. Скласти лист-відповідь на пропозицію до зовнішньоекономічного партнера
Список використаної літератури
Додатки


Уривк и з роботи:
1. Порядок розробки, оформлення та затвердження номенклатури справ
Номенклатури справ розроблюються центральними та місцевими органами державної влади, центральними органами обєднань громадян або, за їхнім дорученням, галузевими науково-дослідними закладами. На замовлення вказаних вище органів вони можуть розроблюватися на договірних засадах центральними та місцевими державними архівними установами [1, с. 114].
Початковий етап складання номенклатури справ - вибір організацій, на які поширюватиметься її дія. Головний критерій їхнього відбору - однорідність виконуваних ними функцій. Номенклатури справ можуть складатися як для однієї, так і (поетапно) для кількох груп організацій, котрі входять до галузевої системи.
Розробка номенклатур справ на службу діловодства органу державної влади, обєднань громадян (управління справами, загальний відділ, канцелярія тощо) та включається до плану її роботи.

2. Документування господарсько-претензійної діяльності, протокол розбіжності до договорів
Протоколи розбіжностей складають у випадках виникнення суперечки з тексту договору і доданої до нього специфікації. Часто виникають суперечки, повязані з термінами відвантаження або постачання продукції, сумою договору, формами розрахунків між сторонами тощо.
Проект договору постачання складає, як правило, постачальник і надсилає його покупцеві. Покупець зобовязаний у 10-денний термін підписати його, скріпити печаткою і повернути постачальникові. Якщо покупець не згоден з яким-небудь пунктом або кількома пунктами договору, він також зобовязаний у 10-денний термін скласти протокол розбіжностей і у двох примірниках надіслати його разом із підписаними договорами та специфікацією на адресу постачальника.
Постачальник, що отримав підписаний покупцем проект договору разом із протоколом розбіжностей, зобовязаний протягом 20 днів розглянути його, внести до договору всі прийняті ним пропозиції покупця, а спірні передати в той самий термін на розгляд арбітражу, повідомивши про це покупця. Якщо протягом зазначеного терміну постачальник не передасть спірні питання на розгляд господарському суду, умови договору з цих пунктів вважаються прийнятими постачальником.
   
Список літератури

1. Віденко, А. Н. Сучасне діловодство [Текст]: навч. посіб. / А. Н. Віденко. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2004. – 384 с.
2. Головач, А. С. Зразки оформлення документів [Текст] : Для пiдприїмств i громадян / А. С. Головач. — Донецьк : Сталкер, 1997. — 352с.
3. Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч.посіб. для вищ. та середніх навч.закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. — 4-те вид.,перероб.і доп. — К. : А.С.К., 2006. — 400с.
4. Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : Підручник для студентів вищих навч.закладів / М. Г. Зубков. — 7-ме вид.,випр. — Д. : СПД ФО Сердюк В.І., 2005. — 447с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.