15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Помилки і обман в аудиті№ роботи: 685
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Помилки і обман в аудиті........................ .............................. .............................. ...3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту №401 і представити його структурно-логічну схему......................... .............................. .............................. ......6
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобовязання і договір на проведення аудиту........................ .............................. .............................. ...................8
4. Складіть анкету на систему внутрішнього контролю підприємства................15
Список використаної літератури.................... .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність". N 3125 - XII від 22. 04. 93 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243.
2. Ватуля І.Д. Аудит: практикум / І.Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с.
3. Гончарук Я.А. Аудит: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 443 с.
4. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика: навчальний посібник / Н.І. Дорош. - К.: Знання, 2006. - 495 с.
5. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.
6. Пшенична А.Ж. Аудит: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.
7. Савченко В.Я. Аудит: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 322 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.