19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проаналізувати систему планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій№ роботи: 683
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

3. Проаналізувати систему планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій..................... .............................. .............................. ......13
7. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. .5
11. Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві.................. .........9
12. Ознайомитись із системою функціонування інформаційної технології на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................1 2
13. Описати основні види виробничих технологій.................... ........................15
Сп исок використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Калина А. В., Калініна С. П., Лук’яненко Л. П. Менеджмент продуктивності: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. 13. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.
2. Скотт Сник Д.Управление производительностью:планирова- ние,измерение и оценка,контроль и повышение.—М.:Прогресс, 1989.
3. Ласкавий А.О.Менеджмент продуктивності: Навч.посіб.—К.: К. 2004.
4. Еременко В.О.Підвищення продуктивності:теорія,світовий досвід,шлях України.—К.: Вид-во Центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 1994.
5. Калина А.В.Организация и оплата труда в условиях рынка. — К.: МАУП, 2002.
6. Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. — М.: Экономика, 1991.
7. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К., 1997. 18
8. Петюх В. М. Формування робочої сили в ринкових умовах. — К.: Знання, 1993.
9. Богиня Основи економіки праці К.: 2000
10. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.