20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теоретико-методологічні засади праці менеджера№ роботи: 682
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…………………………………………………………….. .………………..3
1. Особливості управлінської праці, її складові………………………………...4
2. Функціональний аналіз діяльності менеджера..................... ......................8
3. Вимоги, які пред"являються до сучасного менеджера……………………...12
Виснов ки………………………………………………………………………… 15
Список використаних джерел…………………………………………………..16
   
Список літератури

1. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2004.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 1999.
3. Весни В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами. – М.: ТД Элит - 2000, 2003.
4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2003.
5. Журавлев, Карташев, Маусов, Одегов Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен,1999.
6. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. пос. – К.:КНЕУ, 1998.
7. Курочки А.С. Управление предприятием. – К.: МАУП, 1998.
8. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 1995.
9. Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. — М.: Экономика, 1991.
10. Завіновська. Економіка праці. К.: 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.