17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування продуктивності праці№ роботи: 681
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття продуктивності праці......................... .............................. ....................4
2. Планування продуктивності праці......................... .............................. ..............9
3. Проблеми та шляхи удосконалення планування продуктивності праці працівників підприємства.................. .............................. .............................. .......14
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...........17
Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.: КНЕУ., 2000. – 528с.
2. Покропивний С.Ф., Калош В.М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 244с.
3. Пруссова А.Г. Основы рыночной економики. – К.: РПО «Полиграф», 1993. – 304с.
4. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. Навч. посібник. – К.: НМК, 1992 – 414с.
5. Економічний аналіз:Навч.посіб./За ред.акад.НАНУ,проф. М.Г.Чумаченька.— К..,1992.
6. Еременко В.О.Підвищення продуктивності:теорія,світовий досвід,шлях України.—К.:Вид-во Центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України,1994.
7. Калина А.В.Организация и оплата труда в условиях рынка.—К.: МАУП,2002.
8. Калина А.В.,Калініна С.П.,Лук ’яненко Л.П.Менеджмент продуктивності:Навч.посіб.— К..:МАУП, 2005.
9. Колот А.М.Мотивація персоналу:Підручник.— К..:КНЕУ,2003.
10. Ласкавий А.О.Менеджмент продуктивності:Навч.посіб.—К.: КНЕУ, 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.