20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль сучасної кадрової політики у встановленні української державності№ роботи: 680
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ……....................... .............................. .............................. .........…………….3
1. Поняття державної кадрової політики...................... .............................. ..........4
2. Концепція кадрової політики та її значення для встановлення української державності................... .............................. .............................. .............................. .8
Висновки.................. .............................. .............................. .............................. ....13
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV.
2. Закон України від 16.12.1993 р. № 3723 – XII “Про державну службу”.
3. Положення про державну службу зайнятості: Затв. постановою Кабіне Міністрів України від 24 червня 1991 р . № 47 ( змін ., внесепостановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993 р . і від 4 вересня 1998 р .) // ЗП УРСР . — 1991. — № 6. — С . 50; ЗП України . — 1993. — № 10. — С . 200; Праця і зарплата . — 1998. — № 9.
4. Ківалов С. В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2003. – 368 с.
5. Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Збірник офіційних документів. - НІСД. -Київ, 2004. -520 с.
6. Адміністративне право України: Підручник. -Одеса: Юридична література, 2003. -892, с.
7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У 2-х томах. -К.: Юридична думка , 2004 - Том 2: Особлива частина: Підручник. -624 с.
8. Державне управління: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2003. -343, с.
9. Іншин М. Сучасний стан та напрями удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України //Право України. -2006. -№ 6. - С.85-88
10. Манжула А. Державна служба в органах місцевого (адміністративно-державного ) управління //Підприємництво, господарство і право. -2003. -№ 2. - С. 55-57
11. Матіос А. Державне управління в умовах адміністративно-правової реформи // Юридична Україна. -2006. -№ 2. - С. 34-37
12. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв'язок трудових і адміністративних правовідносин //Вісник Академії правових наук України. -2001. -№ 2. - С. 155-162
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.