26 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту№ роботи: 68
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості перетворення грошей на капітал
1.1. Походження та сутність грошей
1.2. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Капітал, його сутність і види
РОЗДІЛ 2. Теоретичні концепції кредитних відносин
2.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
2.2. Сутність кредиту
РОЗДІЛ 3. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ
Отже, гроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Уже в працях Платона й Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки.
Гроші як гроші використовуються переважно для реалізації наявної споживної вартості, тобто їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні.
Гроші як капітал використовуються для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібно реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Це можливо лише за умови, що гроші використовуються для формування промислового чи торговельного капіталу або як позичковий капітал. В усіх цих випадках цільове призначення грошей значно розширюється, розвиваються їх нові функціональні форми, зокрема засіб нагромадження і засіб платежу, істотно зростає роль грошей в економічному житті суспільства.
Категорія капітал має двоякий сенс. Звичайно в побуті під капіталом розуміється багатство, стан - у грошовій або майновій формі. Наявність капіталів у визначеного кола осіб у житті добре видно і зрозуміло, і люди завжди прагнули до багатства. Однак наявність багатства, включаючи і солідну суму грошей, у науковому змісті не означає, що їхній власник є капіталістом. Капітал як багатство і шляхи його придбання вивчають багато наук, у тому числі і юридична. І кожна зі своїх позицій. Остання, наприклад, з позицій законності його придбання і володіння. Політекономія як наука теоретична вивчає капітал, як абстрактну економічну категорію, що виражає відносини між людьми.
Капітал як економічна категорія - це вартість, що приносить його власникові додаткову вартість. Або капітал - це самозростаюча вартість.
Отже, капітал - це не просто сума вартостей, а певне виробниче відношення, при якому знаряддя праці, гроші, товари служать знаряддям привласнення частини чужої неоплаченої праці. Саме тому "капітал - це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі й надає цій речі специфічного суспільного характеру. Такою історичною формацією є лише капіталістична.
В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло загального характеру, стан економічних звязків не тільки в межах однієї країни, а й в усьому світі дуже ускладнився. За таких умов його навіть неможливо собі уявити без кредиту.
За своєю сутністю кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними субєктами у звязку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію - кредит.
Кредит як форма суспільних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями - грошима, фінансами, торгівлею, капіталом та ін. Зокрема, всі вони є вартісними категоріями, обслуговують рух вартості в процесі відтворення. Вони тісно переплітаються між собою функціонально. Так, гроші як засіб платежу зявилися на грунті кредитних відносин. Вони успішно обслуговують їх і нині. Кредит у функції перерозподілу вартості обслуговує рух капіталу, сприяє формуванню фінансових ресурсів, розвитку торгівлі. Особливо тісно повязаний кредит з грошима, і цей звязок дедалі посилюється в міру розвитку суспільного виробництва й ускладнення економічних відносин .
Водночас кредит - це цілком самостійна категорія, що функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи жодної з них і не поступаючись їм сферою свого призначення.
Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка. Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання. Щоправда, у галузі кредитних відносин перехід від старої до ринкової системи господарювання здійснювався швидше, ніж в інших сферах життя нашої країни.
Очевидно, настане час, коли Україна поступово почне наближатися до рівня економічного і соціального розвитку передових країн Європи і світу, хоч на це буде потрібно немало часу. Сприяти цьому має й розвиток кредитних відносин в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.