19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Співвідношення культури та філософії№ роботи: 679
розділ: Філософія
тип: Реферат
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Культура як філософська категорія..................... .............................. ................4
2. Значення культури у вирішенні основного питання філософії….................6
3. Філософія та її місце в сучасній культурі...................... .............................. ...12
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .......17
Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Антична література: Довідник / Буркат О.П., Бєляєв Р.С., Вишневська Н.О. та ін. За ред. С.В.Семчинського. - К.: Либідь, 1993, - С.34-36.
2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник та ін. - К.: Вища шк., 1999. - С.12, С.28-31.
3. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. - Київ: Либідь, 1999. - 368 с.
4. Миропольська Н. Художня культура особистості // Мистецтво та освіта. - 2000. - №3. - С.40.
5. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров; редкол.: А.А.Гусев и др. - Изд. 4-е. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - С.669.
6. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. - Львів: Світ, 1994. - 456 с.
7. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. - К.: Вища шк., 1995. - 455 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.