16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Різноманітність історичних форм діалектики та її філософських антиподів№ роботи: 678
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Різноманітність історичних форм діалектики та її філософських антиподів
2. В чому суть антропосоціогенезу
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.
2. Ефимов Ю.И. Философские проблемы теории антропосоциогенеза. М., 1981.
3. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
4. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
5. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
6. Спиркин А. Г. Философия. Учебное пособие М. 2001
7. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.