21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Якою є роль держави в сучасному суспільстві. В чому Ви вбачаєте небезпеку надмірного розростання держави і росту могутності державного апарату



№ роботи: 677
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Якою є роль держави в сучасному суспільстві. В чому Ви вбачаєте небезпеку надмірного розростання держави і росту могутності державного апарату?
2. Що Ви знаєте про некласичну європейську філософію? Чим відрізняється її принципи та підходи від класичної раціоналістичної філософської традиції ХVII-ХІХ століття? Яких представників некласичної філософії Ви можете назвати?
3. Охарактеризуйте основні мотиви філософської творчості В. Соловйова. Які ідеї лежать в основі філософської антропології Соловйова?
4. Новітні релігійні течії і рухи: сутність і типологія. Неорелігії в Україні.
Список використаних джерел


Перше питання. Визначено основні тенденції розвитку сучасної держави як елемента політичної системи. Враховуючи різні обставини суспільного життя, досліджено, наскільки обґрунтованими є побоювання втрати особистістю себе і своєї свободи в умовах необмеженого впливу державного апарату на всі сфери людського життя. Розглянуто небезпеку тоталітаризму для сучасної України?
Друге питання. З’ясовано зміст, підходи, принципи неокласичної європейської філософії. З’ясовано відмінність її від зразків класичної та просвітницької філософії. Акцентовано увагу на тому, як ставиться та вирішується проблема розуму в некласичній філософії, розкрито світоглядні основи ірраціоналізму. Дано характеристику таким напрямкам некласичної філософії як волюнтаризм, інтуїтивізм, філософія життя.
Третє питання. Охарактеризовано життєві установки, переконання, мотиви творчості філософа. В.С. Соловйова, розкрито її основні аспекти, передусім, це стосується вчення про всеєдність, вчення про Софію, концепції цільного знання, вчення про Боголюдство.
Четверте питання. Визначено поняття "новітні релігії", співставлено його із поняттям "нетрадиційні релігії". Далі охарактеризовано причини виникнення та розповсюдження неорелігій, їх ареали розповсюдження, співвідношення кількісного складу новітніх та інших релігій, визначено специфіку їх типологічних характеристик, віровчення та культу, їх відмінності від традиційних релігійних систем. Подано класифікацію сучасних неорелігій. Окреслено проблеми існування неорелігій в українському суспільстві
   
Список літератури

1. Губар О.М. Філософія. – К.: ЦУЛ, 2007 – 416 с.
2. Горський B.C., Кислюк К.В. Історія української філософії. - К.: Либідь, 2004 – 488с.
3. Петрушенко В.Л. Філософія. - Львів: Магнолія плюс, 2006 – 508 с.
4. Подольска Є.А. Філософія. – К.: ЦНЛ, 2006 – 704 с.
5. Философский словарь. К.: АСК, 2006 – 1056с.
6. Філософія (ред. Надольний Ї.Ф.). - К.: Вікар, 2008 – 534 с.
7. Философия (ред. Кохановский В.П.). - Р/Д: Феникс, 2007 – 574 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.