20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сформулюйте основні положення платонівської метафізики.№ роботи: 672
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1.Сформулюйте основні положення платонівської метафізики. Які функції відводить Плато світу ідей, світу чуттєво-сприйнятних речей в рамках своєї метафізики ? Як уявляє Платон процес пізнання?
2. Філософська антропологія. З яких методологічних позицій розглядає людину антропологія?
3. І Я Франко як філософ. Ставлення Франка до марксизму
   
Список літератури

1. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
2. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001 Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
3. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
4. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
5. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.