22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Європейський вимір в освіті№ роботи: 671
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
1. Європейський вимір в освіті………………………………………………..…4
2. Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти ………………...11
3. Трансформація української освіти в контексті європейської інтеграції: цілісне бачення…………………………………………………………… ……..16
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ........22
Список використаної літератури.................... .............................. ........................24
   
Список літератури

1. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
2. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001 Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
3. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
4. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
5. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000

Інтернет ресурси:
Інформаційний сайт програми міжнародних конкурсів “Європа в школі” http://www.europe-at-school.or g/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.