12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття світогляду, його основні риси



№ роботи: 670
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ...…………..3
1. Поняття світогляду…………………………………………………… ………..4
2. Основні структурні компоненти світогляду………………………………….8
Вис новки………………………………………………………………… ………14
Список використаних джерел…………………………………………………..15
   
Список літератури

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.
2. Ефимов Ю.И. Философские проблемы теории антропосоциогенеза. М., 1981.
3. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
4. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
5. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
6. Спиркин А. Г. Философия. Учебное пособие М. 2001
7. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.