18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості вчення Ф. Бекона№ роботи: 669
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Особливості вчення Ф. Бекона
2. Раціоналізм Р. Декарта, основні правила дедуктивного методу
3. Пізнавальний процес і вчення про свободу Б. Спінози
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
1. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001
2. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
3. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
4. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
5. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.