28 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Філософія і світогляд№ роботи: 668
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Філософія і світогляд
2. Специфіка філософського світобачення. Основні функції філософії.
3. Структура філософського знання
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
2. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
3. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
4. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
5. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001
6. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
7. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия.— М., 1996
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.