15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Філософія як теоретична основа світогляду. В чому заключається різниця між філософією і наукою?№ роботи: 665
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Філософія як теоретична основа світогляду. В чому заключається різниця між філософією і наукою? В якому відношенні філософія більше ніж наука?
2. Початок розробки філософії української ідеї. Кирило-Мефодіївське товариство і його роль у розвитку української культури.
3. Видатний представник віденського гуртка М. Шлік стверджував, що причинність – це не онтологічна, а логічна категорія. Чи справді це так? В чому суть філософської концепції неопозитивізму?
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
2. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
3. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
4. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
5. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001
6. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
7. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия.— М., 1996
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.