25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте головні засади соціальної філософії марксизму№ роботи: 663
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Один і засновників Римського клубу А. Печчеї вважає, що наступив час відмовитись від „релігії прогресу і сліпої віри у всемогутність механіки”. Необхідно звернутися до сходу, оскільки „метафізичні культури Азії багато чому можуть навчити матеріалістичну західну цивілізацію”.
Наскільки є реальною перспектива вирішення екологічних проблем, запропонована А. Печчеї? Чи реальними є можливості здійснення проектів виживання людства в умовах глобальної екологічної кризи?

2. Охарактеризуйте головні засади соціальної філософії марксизму

3. Г. С. Сковороду, часто називають „харківським Діогеном”, „українським Сократом”, „містиком”, „непослідовним матеріалістом”. Які з цих визначень, на Ваш погляд, відповідають сутності філософії Григорія Сковороди?
Обґрунтуйте свою позицію.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.
2. Ефимов Ю.И. Философские проблемы теории антропосоциогенеза. М., 1981.
3. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
4. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
5. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
6. Спиркин А. Г. Философия. Учебное пособие М. 2001
7. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.