20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Людина та суспільство№ роботи: 660
розділ: Філософія
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Філософські підходи в поясненні походження людини........................ ..........4
2. Людина та суспільство як об’єкти соціального пізнання…..................... ...13
3. Сутність світу і сутність людини. Їх кореляція..................... .......................21
Вис новки......................... .............................. .............................. ...........................29

Список використаної літератури.................... .............................. ........................31
   
Список літератури

1. Аверьянов Л. Я. Хрестоматія по философии. М. 2000
1. Філософія / За загальною редакцією. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Х. 2001
2. Подольська Є. А., Парафійник Н. І. Філософія: підручник - Х.: Основа, 1997
3. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: підручник К: "Альтерпрес", 2002, 464 с.
4. Філософія: Підручник / Бичко І. В. та інші. К: 2001.
5. Андрущенко В. Я., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.— К., 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.