18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суспільство та його структура№ роботи: 658
розділ: Соціальна політика
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття суспільства................... .............................. .............................. .............4
2. Соціальна система суспільства................... .............................. .........................7
3. Структура суспільства................... .............................. .............................. .......10
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...........14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. Під заг. ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. – 736 с.
2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією В.Г.Породяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999. – 384 с.
3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології.. — К.: 1992.
4. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу (Піча В., Семашко О., Черниш Н.) - К.: 1996.
5. Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. - К.: 2002.
6. Скуратівський В.А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності // Вісн. УАДУ при Президентові України. — 1997. — №1.
7. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К., 1997.
8. Шевчук П.І. Соціальна політика.– Львів: Світ, 2003. – 400 с.
9. Семігіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч.посіб.– К.: МАУП, 2005. – 276 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.