14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закони, принципи розвитку і управління персоналом організації№ роботи: 656
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Принципи закономірності розвитку і управління персоналом організації................... .............................. .............................. .............................. ....4
Розділ 2. Аналіз системи управління та розвитку персоналу на прикладі ВАТ «УБ ХАЕС»......................... .............................. .............................. .........................7
2. 1. Характеристика системи управління персоналом.................... .......................7
2.2. Особливості професійного розвитку персоналу ВАТ „УБ ХАЕС”............9
Розділ 3. Проектування структури системи професійного розвитку персоналу..................... .............................. .............................. .............................. .14
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .....17
Список використаних джерел........................ .............................. ........................19
   
Список літератури

1 Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
2 Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
3 Шекшня С. В. Управліние персоналом современной организации Учеб.-практ. пособие. / С. В. Шекшня. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 345 с.
4 Том Н. Развитие персонала как инструмент управления предприятием / Н. Том // Проблемы теории и управления. – 1993. - №2. – С. 7–10.
5 Упраление персоналом в условиях социальной рыночной економики / Науч. ред Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1997. – 325с.
6 Савченко В. А. Упрвління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
7 Управління персоналом фірми : навч. посібник / під ред. д.е.н. Крамаренко В. І., д.е.н. Холода Б. І. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 272 с.
8 Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати : Кол. Моногр. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2001 – 300 с.
9 Європейський вибір. Концептуальні засали стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки : Послання президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. - №100.
10 Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.