17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом№ роботи: 655
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Концепція управління персоналом
2. Управління персоналом: еволюція розвитку підходів
Висновки
Література
   
Список літератури

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. К.: 2001.
2. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підр. – К.: КНЕУ, 2002.
3. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. – М.: ТЕСИС, 1999.
4. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шереметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998.
5. Менксон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер с англ. – М.: Дело,1992.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.