18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Назвіть п'ять груп функцій управління персоналом фірми№ роботи: 654
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Завдання
Дано тарифну сітку:
Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне зростання її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сіткапідвищення кваліфікації? Чому?

2. Назвіть п"ять груп функцій управління персоналом фірми
Задача
Розрахувати норму обслуговування для робітника-багатоверстатника, якщо оперативний час становить 36 хв, вільний машинний — 28 хв, додатковий коефіцієнт — 0,92.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003.
2. Горелов Н. А. Экономика трудовых ресурсов. — М.: Высш. шк., 1989.
3. Данюк В. М., Колот А. М. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. — К., 1995.
4. Журавлев П. В., Карташов С. А. и др. Персонал: Словарь понятий и определений. — М., 2000.
5. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К., 2003.
Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами. — К., 2003.
6. Травин В. В. и др. Управление человеческими ресурсами. — М.: 2004.
7. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. — М., 1997.
8. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник: В 2 кн. — К.: МЗУУП, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.