21 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості добору менеджерів в Україні№ роботи: 651
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття професії менеджера в українському суспільстві
2. Особливості добору менеджерів в Украні
3. Перспективи використання закордонного досвіду добору менеджерів в Україні
Висновок
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.